015 - 2123938 info@nzdelft.nl

Autorijles

Je autorijbewijs halen? Het begint met rijlessen bij Verkeersschool Noordzee!

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG


Vragen? Stel ze hier

Verkeersschool Noordzee


Adriaan Pauwstraat 54

2613 DB Delft

T: 015 – 2123938

E: info@nzdelft.nl

Openingstijden

Ma: 10:00 – 16:00 uur

​Di t/m vrij: 10:00 – 16:00 uur

Za: 10:00 – 13:00 uur

Professionele lessen

w

Servicegericht

}

Lessen wanneer het uitkomt

Autorijles

Bij de reguliere opleiding volg je 1 of meer keren per week een les. De afspraken plan je zelf thuis online via onze handige planningsapp in, maar kan je natuurlijk ook gewoon met de instructeur maken. De lesafspraken worden per email bevestigt. We bespreken van tevoren waar de rijles begint, òf wordt thuis (of op een ander adres) opgehaald òf we beginnen vanaf de rijschool.

Autoleerlingen kunnen zelf tot 3 maanden vooruitplannen bij de instructeur in de agenda.

Wij adviseren deze leerlingen dan ook z.s.m. lessen te gaan plannen, en vooruit te plannen.
Merken wij dat er meer lessen worden ingepland, waardoor andere leerlingen geen les meer kunnen volgen, kunnen wij vanuit de rijschool eventueel lessen annuleren totdat er maar 1 per week gepland staat.

Het examen wordt in overleg met jou en je instructeur aangevraagd als zo goed als alle lesstappen behandeld zijn (wanneer de wachttijd bij het CBR voor praktijkexamens dit toelaat). Nadat de examendatum is geboekt, zorgt de instructeur ervoor dat je alles op een voldoende niveau krijgt.

Om goed en snel te leren autorijden, worden onze lessen gefaseerd opgebouwd: de lessen worden daarna steeds verder per onderdeel uitgebreid. Elke fase vindt u terug in uw vorderingenkaart, zo weet u precies hoe ver u met de opleiding bent gevorderd.

Ook is het mogelijk om bij Verkeersschool Noordzee een Rijopleiding in Stappen (RIS) te volgen. Een RIS opleiding  is een opleiding in 4 onderdelen die meer structuur geeft dan de standaard rijopleiding.

Rijopleiding In Stappen (RIS) - LANDER Rijopleidingen

De RIS is een rijopleiding met een vast plan. Je leert stap voor stap autorijden in 4 onderdelen:

 1. De auto bedienen en beheersen.
 2. Makkelijke acties en verkeerssituaties.
 3. Moeilijke acties en verkeerssituaties.
 4. Veilig en verantwoord rijden, bijvoorbeeld bij gladheid.

Kandidaten die de RIS volgen zullen op 4 momenten tijdens de opleiding in de praktijk getoetst worden; 2 keer door de eigen opleider en 2 keer door een examinator van het CBR (waarbij de laatste toets in principe het praktijkexamen is). 

Net als bij een standaard rijopleiding verschilt het per leerling hoelang de Rijopleiding in Stappen duurt. Je doet praktijkexamen wanneer je er klaar voor bent.

Heeft u al eerder gereden of lessen gevolgd, dan kunt u uw instructeur vragen een inschatting te maken van uw rijvaardigheid. Het aantal rijlessen dat iemand nodig heeft, is doorgaans afhankelijk van de leeftijd en de aanleg van de cursist. Gemiddeld heeft een nederlandse leerling 40-50 uur rijles nodig om een goede rijvaardigheid op te bouwen, om met succes een examen te kunnen behalen.

Lesprijzen zijn gebaseerd op lessen van 60 minuten; Bij Noordzee rijden we altijd rijlessen van 90 minuten. U krijgt altijd een vaste instructeur.

Lessen in een automaat zijn mogelijk; Neem hiervoor even contact met ons op.

Rijlessen in Nederlands en Engels zijn mogelijk.

 • Wie de Rijopleiding in Stappen (RIS) doet heeft een hogere slagingskans bij het CBR. 
 • Wij adviseren in het begin van je praktijkopleiding al met de theorie te beginnen en hiervoor examen af te leggen.
 • Hoe sneller je vordert, des te goedkoper het rijbewijs is!
 • Je krijgt een VASTE auto en een VASTE instructeur. (m.u.v. overmacht; en als je zelf wilt wisselen is dat natuurlijk altijd mogelijk)
 • Alle vorderingen worden bijgehouden op de vorderingenkaart, zodat de instructeur elke les kan laten zien hoe ver je bent.
 • In de lesauto’s wordt natuurlijk NIET gerookt!
 • Betaling in termijnen is mogelijk door kleinere pakketten te nemen, of losse rijlessen natuurlijk!
 • Lessen en examens kunnen bij ons contant, per bank of per PIN worden betaald (in het laatste geval rijdt je even met je instructeur tijdens de rijles bij de rijschool langs).
 • ​De Medische verklaring moet zijn gekocht en ingevuld via het CBR alvorens we het praktijkexamen kunnen aanvragen.

Lees ook onze tips voor rijlessen.

Autorijbewijs Theorie

Om de theorie voor de auto te halen, moet je minimaal 16 jaar zijn en moet je examen doen bij het CBR. Het theorie examen bestaat vanaf 1 november 2019 uit 65 vragen, gecategoriseerd in negen onderwerpen en verdeeld over 3 onderdelen.

Het onderdeel Kennis zal bestaan uit 12 vragen, waarvan er 10 goed moeten zijn beantwoord

Het onderdeel Inzicht bestaat dan uit 28 vragen, waarvan je er 25 goed moet hebben beantwoord.

Het onderdeel Gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen en hiervan moet je er minimaal 13 goed hebben.

Wanneer je je theorie haalt, is de uitslag daarvan 1½ jaar (18 maanden) geldig.

Het aantal MEERKEUZE en OPEN VRAGEN tijdens het theorie examen wordt steeds groter, ondanks dat het merendeel van de vragen nog steeds JA/NEE vragen zijn.

Vergeleken met een aantal jaar geleden gaat een steeds groter deel van de vragen over andere zaken; Hieronder vinden wij onder andere: Milieu, Verkeersinzicht, Techniek en Menselijke beperkingen.

Er is op de rijschool een theorieboek verkrijgbaar. Dit zijn altijd de nieuwste boeken met de laatste nieuwe regels. Daarnaast kun je er ook voor kiezen een online cursus aan te schaffen met de volledige theorie en examenvragen. Hiervoor hebben we op de rijschool de onlinecursus van iTheorie te koop.

Theorie voor de auto kun je bij onze rijschool via zelfstudie of een theoriecursus doen, en een daarna het audiovisueel examen op het CBR. Mocht je er bij zelfstudie niet uitkomen thuis en heb je vragen, dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht en zullen wij ze toelichten. Je kunt via onze rijschool het theorie-examen plannen. Mocht je les willen krijgen voor de theorie, neem dan even contact op met de rijschool.

Rijexamen

Het halen van het autorijbewijs is voor heel veel jongeren het een droom die werkelijkheid wordt. Hoewel de meeste mensen op of kort na hun 16½e verjaardag willen starten met autorijlessen, komt het toch ook met regelmaat voor dat er pas op latere leeftijd aan wordt begonnen.

Omdat er echter met betrekking tot het autorijexamen telkens het een en ander verandert, en de inflatie blijft stijgen, is het verstandig om nu al te beginnen met autorijlessen!

Voor het volgen van autorijlessen geen theorie nodig, pas als je examen wil doen, moet de theorie behaald zijn.
Het praktijkexamen voor het autorijbewijs bestaat aan de ene kant uit theorie en aan de andere kant uit praktijk. Voor je een praktijkexamen mag afleggen, moet je al wel in het bezit zijn van een geldige theorie uitslag voor de auto.

Machtiging

Sinds oktober 2009 kan een rijschool alléén een examen of toets voor een kandidaat aanvragen als die persoon de rijschool via de CBR site met zijn of haar Digid daarvoor heeft gemachtigd. Daarnaast zal de kandidaat er zelf ook voor moeten zorgen dat de gezondheidsverklaring bij het CBR is ingevuld.

Om rijlessen te mogen nemen voor de personenauto, moet je minimaal 16½ jaar oud zijn. Wij bieden spoedopleidingen, aangepaste opleidingen en reguliere opleidingen aan. De meeste mensen kiezen echter voor een reguliere opleiding.

 

   Rijden in een aangepaste auto

 

     Sinds eind 2020 is verkeersschool Noordzee ook in het bezit van een aangepaste auto voor mensen die niet het                 volledige gebruik hebben van het rechterbeen, of die het rechterbeen missen.

     Dit betreft een automaat die speciaal is aangepast waardoor het gaspedaal en rempedaal met het linkerbeen                    bediend kan worden. 

     Neemt u voor de mogelijkheden voor rijlessen met dit voertuig aub contact met ons op.

Meer informatie

Bel voor meer informatie 015 212 39 38, stuur ons een email op info@nzdelft.nl of kom langs op ons kantoor.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die door Verkeersschool Noordzee worden gegeven.

Aanmelding

1. Aanmelding voor een cursus kan telefonisch, persoonlijk aan de balie of d.m.v. een inschrijfformulier dat via de website ingevuld kan worden.

2. Inschrijfformulieren dienen volledig naar waarheid ingevuld te worden.

3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven.

4. Verkeersschool Noordzee kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

5. De acceptatie van een ondertekend inschrijfformulier leidt er toe dat de aanmelder en Verkeersschool Noordzee samen een overeenkomst hebben waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

6. Om een snelle examenaanvraag te kunnen doen zal de kandidaat na ondertekening van het inschrijfformulier, Verkeerschool Noordzee zo spoedig mogelijk bij het CBR machtigen om zijn of haar persoonsgegevens in te voeren in het examen reserveringssysteem.

Cursussen

7. Verkeersschool Noordzee verzorgt de cursus overeenkomstig de in zijn documentatie en/of offerte omschreven methoden.

Annulering praktijk

8. Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen gelden de volgende voorwaarden:

a. Losse lessen dienen uiterlijk 48 uur vooraf te worden geannuleerd. Bij annulering binnen deze termijn, wordt de volledige lesprijs berekend. Indien de cursist zonder annulering niet op de afgesproken tijd aanwezig is, wordt de ook gehele les berekend.

b. Pakket opleidingen:

- Voor afgesproken lessen tijdens het volgen van het pakket zie punt 8.a.

- Wanneer een pakket afgebroken wordt vóórdat er examen is gedaan, vervalt de beginnerskorting.

c. Lessen op zaterdagen kunnen niet worden geannuleerd.

d. Examenafmelding: Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden van het CBR.

Annulering algemeen

9. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (dus niet via sms of e-mail) tijdens openingstijden van Verkeersschool Noordzee te gebeuren. Annuleren kan via de vestiging van Verkeersschool Noordzee en/of via de instructeur of docent bij wie de les wordt gevolgd. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen. Zodoende kunnen lessen op deze dagen dan ook niet worden geannuleerd.

Betaling

10. Betaling:

- Particulieren dienen pakketten betaald te hebben vóór de ingang van de pakketlessen.

- Bedrijven dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben.

- Bij niet tijdige betaling door gefactureerde stemt deze er mee in dat Verkeersschool Noordzee gerechtigd is € 5,00 administratie kosten per verstuurde aanmaning in rekening te brengen tot een maximum van twee aanmaningen en € 15,00 per kalendermaand

11. Pakketopleiding:

- Voor het bepalen van welk pakket geschikt is voor de cursist, wordt er eerst een intakeles gevolgd, waarna er door de instructeur een pakket wordt geadviseerd.

- De intakeles wordt als losse rijles gezien, als ook de betaling van de intakeles(zie punt 13).

- Na het bepalen van een pakket vraagt Verkeersschool Noordzee de betaling van het pakket vooruit aan de Verkeersschool te voldoen.

- Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, wordt het pakket minus de genoten lessen (waarin het aantal gevolgde lessen tegen los lestarief wordt berekend; zie ook punt 8b) en administratiekosten terug betaald.

12. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald, is de gefactureerde zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim, over het hele factuurbedrag 2% rente per maand verschuldigd. 

13. De betaling van losse rijlessen dient contant en per les, tijdens de desbetreffende les, aan de instructeur te worden voldaan.

14. Indien de cursist in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Verkeersschool Noordzee de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Verkeersschool Noordzee is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te  erhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.

15. Verkeersschool Noordzee is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval et recht om de opleiding te annuleren binnen twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

16. Op de examendag dient de cursist aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Algemeen

17. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

18. De cursist dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en alle voor de betreffende opleiding wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.

19. Kan een examen niet plaatsvinden omdat de cursist niet de nodige papieren bij zich heeft (theoriecertificaat; legitimatiebewijs, etc.) zal er geen restitutie plaats vinden van reeds betaalde examengelden.

20. Verkeersschool Noordzee volgt m.b.t. de examenaanvraag de regels van het CBR.

21. Indien een cursist zich voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige examengeld worden berekend.

22. De cursist dient te allen tijde aanwijzingen en opdrachten van de instructeur of docent direct zo goed mogelijk op te volgen. De instructeur of docent zal het nalaten de cursist tot illegale, nadelige of gevaarlijke handelingen aan te zetten.

23. Tijdens rijlessen kunnen er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, deze opnames kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, en in geval van ongevallen als bewijslast.

24. Verkeersschool Noordzee kan een foto van de cursist maken, om deze te gebruiken in felicitaties in verschillende media. Aansprakelijkheden

25. Indien een examen niet door kan gaan door omstandigheden vanuit Verkeersschool Noordzee, zal een vervangend examen op kosten van Verkeersschool Noordzee worden ingepland.

26. Indien de cursist tijdens de opleiding niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan, zullen daaruit voortvloeiende bekeuringen, schades en aansprakelijkheden op de cursist worden verhaald.

27. Indien de cursist al in bezit is van de rijbevoegdheid, is de cursist in juridische zin de bestuurder van het voertuig. In dat geval ziet Verkeersschool Noordzee af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding.

28. Indien bij diefstal van een voertuig van Verkeersschool Noordzee komt vast te staan dat het voertuig door de laatste gebruiker niet goed op slot is gezet of is afgesloten, is deze laatste gebruiker verantwoordelijk voor de ontstane schade.

29. Indien u als motorcursist of brommercursist een helm van de Verkeersschool laat vallen, wordt de helm in rekening gebracht.

30. Daar er bij motorrijles en brommerrijles in juridische zin niet onder toezicht wordt gereden, is de cursist zelf aansprakelijk voor al hetgeen de cursist tijdens de lessen doet.

31. Bij motorrijlessen en brommerrijlessen is goede stevige kleding in het belang van de cursist.

32. Verkeersschool Noordzee zorgt voor kleding, handschoenen en helmen met een E-kenmerk tijdens motorrijlessen en brommerrijlessen, voor stevige schoenen zal de cursist zelf zorg moeten dragen.

Wijziging van Algemene Voorwaarden

33. Verkeersschool Noordzee heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

34. De cursist heeft het recht de wijziging van de Algemene Voorwaarden niet te aanvaarden en de overeenkomst op te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving.

35. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Slotbepaling

36. Op alle geschillen tussen de cursist en Verkeersschool Noordzee is het Nederlandse recht van toepassing.