015 - 2123938 info@nzdelft.nl

Motorrijles

Veilig de weg op met je motorrijbewijs? Verkeersschool Noordzee helpt je!

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG


Vragen? Stel ze hier

Verkeersschool Noordzee


Adriaan Pauwstraat 54

2613 DB Delft

T: 015 – 2123938

E: info@nzdelft.nl

Openingstijden

Ma: 10:00 – 16:00 uur

​Di t/m vrij: 10:00 – 16:00 uur

Za: 10:00 – 13:00 uur

Professionele lessen

w

Servicegericht

}

Lessen wanneer het uitkomt

Motorrijles

Sinds 17 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën waar motorrijders voor kunnen gaan, en mag je al beginnen met lessen als je 17 jaar bent (en in bezit van het theoriecertificaat of B-rijbewijs). Ben je 18 en 19 jaar moet je in beginnen op een 125 cc motor; ben je daarvoor geslaagd moet je 2 jaar met dit rijbewijs rijden vóórdat je een stapje hoger mag gaan doen.

Doe je dit stapje bij Noordzee, òf ben je tussen de 20 en 21 jaar maken we gebruik van de ‘geknepen’ BMW 800CC motoren.

​Vanaf december 2017 is het ook mogelijk om op je 21ste lessen te nemen en examen te doen op de zware klasse (A). Mocht je hiervoor slagen krijg je het A1 en A2 rijbewijs bijgeschreven, en bij het A rijbewijs krijg je dan een CODE 80. Dit houdt in dat je 2 jaar ervaring op moet bouwen vóórdat je kan aanvragen de CODE 80 te laten verwijderen. Na je 24ste wordt de CODE 80 automatisch verwijderd. Totdat de CODE 80 is weggehaald mag je alléén een zware motor rijden wanneer deze 3 wielen heeft.

Wij geven les op de BMW F650GS (A2) en HONDA CB650F (A) motoren afhankelijk van uw leeftijd, ervaring en/of wensen. Leerlingen ouder dan 21 jaar rijden op de ‘zware’ (ongeknepen) motor, maar kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om op de lichtere motoren te lessen, en hier examen voor af te leggen.

Je hebt bij Noordzee in principe altijd dezelfde instructeur.

Voordat je de weg op gaat, krijgt je eerst een duidelijke instructie hoe je met de motor moet omgaan. Daarna krijgt je rijles in een groep van maximaal twee leerlingen, om optimale aandacht te garanderen. Tijdens de lessen sta je in contact met de instructeur via een eenzijdig communicatiesysteem zodat deze je continu kan vertellen wat je moet doen.

Als een van de weinigen in deze regio bieden wij lessen aan op motoren uitgerust met ABS en onze Honda’s en BMW’s hebben zelfs handvatverwarming.

Daarnaast beschikken wij over een extra verlaagde BMW F650GS waarmee wij ook veilig kortere mensen kunnen opleiden.

Kleding

Als je besluit te gaan lessen zul je goede beschermende kleding en een helm moeten dragen. Omdat de aanschaf van kleding nogal duur is, hebben wij op de verkeersschool beschermende kleding en helmen in diverse maten die je kunt gebruiken. Als je precies wilt weten wat je nou allemaal zelf mee moet nemen, bel ons even of bespreek dit als je je eerste les bespreekt. Alle beschermende kleding is op voorraad en is vanzelfsprekend gratis te gebruiken. Wij beschikken ook over speciale maten voor vrouwen.

Het examen

Sinds 1 april 2004 is het motorexamen in heel Europa aangepast. Kandidaten moeten nu twaalf bijzondere verrichtingen kunnen uitvoeren. Daarvan zijn er vijf verplicht en twee naar keuze van de examinator. Door de uitbreiding is het motorexamen in tweeën gesplitst in een AVB (voertuig beheersing) examen en een AVD (verkeers deelneming) examen.

Voertuigbeheersing (AVB)

Het examen Voertuigbeheersing duurt ongeveer 20 minuten. Het is een kort examen waarin je zeven oefeningen moet uitvoeren. In totaal zijn er 12 oefeningen waarvan je er 7 tijdens het examen moet uitvoeren. Er zijn 5 verplichte oefeningen en daarnaast kiest de examinator er nog 2.

Zodra je geslaagd bent voor het examen Voertuigbeheersing, ontvang je je uitslagformulier op de rijschool welke je nodig hebt voor het examen Verkeersdeelneming. Het uitslagformulier is één jaar geldig.

Ben je al in bezit van een geldig A1 of A2 rijbewijs, en je hebt deze de nodige 2 jaar op je naam staan, hoef je geen AVB meer te doen als je het volgende motorrijbewijs wil halen.

Verkeersdeelneming (AVD)

Het examen verkeersdeelneming duurt in totaal ongeveer 55 minuten. Bij dit examen vertrek je vanaf het CBR in Rijswijk. Tijdens dit examen ga je een rit maken in het dagelijkse verkeer. De examinator en je rij-instructeur volgen je in een auto. De examinator let onder meer op je kijkgedrag, de plaats op de weg en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. Ook let hij op je voertuigbeheersing in het verkeer. Na afloop van de rit krijg je bij het CBR direct te horen of je de rit met voldoende resultaat hebt volbracht. Als dit het geval is krijg je een Verklaring van rijvaardigheid en een Verklaring van geschiktheid, deze worden digitaal aan je naam verbonden. Vervolgens kan je je rijbewijs aanvragen en afhalen bij het gemeentehuis.

Theorie motor

Voor je motorrijbewijs heb je theorie nodig voor de categorie A. Heb je dit certificaat niet, maar wel een geldig Nederlands rijbewijs B, dan mag je wel alvast met de praktijkopleiding beginnen. Je kunt dan je theorie tijdens je opleiding halen. Houd er echter wel rekening mee dat je je theorie moet halen voordat je praktijkexamen mag doen.

Tijdens de praktijklessen moet je altijd je rijbewijs B bij je hebben. Ben je niet in het bezit van een B rijbewijs dan moet je altijd je theoriecertificaat voor de motor en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart) bij je hebben.

Sinds 1 april 2004 is het praktijkexamen voor de motor veranderd. Het praktijkexamen is namelijk gesplitst in twee examens: Voertuigbeheersing (AVB) en Verkeersdeelneming (AVD). Het examen voertuigbeheersing mag je doen met een geldig rijbewijs B of een geldig theoriecertificaat categorie A, voor het examen verkeersdeelneming moet je altijd een theoriecertificaat voor de categorie A hebben.

Om het theoriecertificaat te halen raden wij aan om goed voorbereid naar het examen te gaan. Het theorie-examen van de motor gaat niet alleen in op de verkeersregels maar ook op specifieke dingen die met de motor te maken hebben, zoals o.a. wegpositie en bochtentechnieken, en vooral de veiligheid.

Het theorie examen bestaat uit 50 vragen, waarvan er minimaal 44 goed beantwoord moeten worden. Het merendeel van de vragen zijn JA/NEE vragen, het percentage MEERKEUZE en OPEN VRAGEN echter steeds groter.

Er is op de rijschool zowel een theorieboek als een vragenboek verkrijgbaar. Dit zijn altijd de nieuwste boeken met de laatste nieuwe regels. Daarnaast kun je je theorie bij ons ook volledig online doen met de goed aangeschreven I-theorie online opleiding.
​Theorie voor de motorfiets bestaat bij onze rijschool in principe uit zelfstudie en een audiovisueel examen bij het CBR. Mocht je er niet uitkomen thuis en heb je vragen, dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht en zullen wij ze toelichten. Je kunt via onze rijschool het theorie-examen plannen. Mocht je toch persoonlijk les willen krijgen voor de theorie, neem dan even contact op met de rijschool.

Meer informatie

Bel voor meer informatie 015 212 39 38, stuur ons een email op info@nzdelft.nl of kom langs op ons kantoor.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die door Verkeersschool Noordzee worden gegeven.

Aanmelding

1. Aanmelding voor een cursus kan telefonisch, persoonlijk aan de balie of d.m.v. een inschrijfformulier dat via de website ingevuld kan worden.

2. Inschrijfformulieren dienen volledig naar waarheid ingevuld te worden.

3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven.

4. Verkeersschool Noordzee kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

5. De acceptatie van een ondertekend inschrijfformulier leidt er toe dat de aanmelder en Verkeersschool Noordzee samen een overeenkomst hebben waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

6. Om een snelle examenaanvraag te kunnen doen zal de kandidaat na ondertekening van het inschrijfformulier, Verkeerschool Noordzee zo spoedig mogelijk bij het CBR machtigen om zijn of haar persoonsgegevens in te voeren in het examen reserveringssysteem.

Cursussen

7. Verkeersschool Noordzee verzorgt de cursus overeenkomstig de in zijn documentatie en/of offerte omschreven methoden.

Annulering praktijk

8. Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen gelden de volgende voorwaarden:

a. Losse lessen dienen uiterlijk 48 uur vooraf te worden geannuleerd. Bij annulering binnen deze termijn, wordt de volledige lesprijs berekend. Indien de cursist zonder annulering niet op de afgesproken tijd aanwezig is, wordt de ook gehele les berekend.

b. Pakket opleidingen:

- Voor afgesproken lessen tijdens het volgen van het pakket zie punt 8.a.

- Wanneer een pakket afgebroken wordt vóórdat er examen is gedaan, vervalt de beginnerskorting.

c. Lessen op zaterdagen kunnen niet worden geannuleerd.

d. Examenafmelding: Zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden van het CBR.

Annulering algemeen

9. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (dus niet via sms of e-mail) tijdens openingstijden van Verkeersschool Noordzee te gebeuren. Annuleren kan via de vestiging van Verkeersschool Noordzee en/of via de instructeur of docent bij wie de les wordt gevolgd. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen. Zodoende kunnen lessen op deze dagen dan ook niet worden geannuleerd.

Betaling

10. Betaling:

- Particulieren dienen pakketten betaald te hebben vóór de ingang van de pakketlessen.

- Bedrijven dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben.

- Bij niet tijdige betaling door gefactureerde stemt deze er mee in dat Verkeersschool Noordzee gerechtigd is € 5,00 administratie kosten per verstuurde aanmaning in rekening te brengen tot een maximum van twee aanmaningen en € 15,00 per kalendermaand

11. Pakketopleiding:

- Voor het bepalen van welk pakket geschikt is voor de cursist, wordt er eerst een intakeles gevolgd, waarna er door de instructeur een pakket wordt geadviseerd.

- De intakeles wordt als losse rijles gezien, als ook de betaling van de intakeles(zie punt 13).

- Na het bepalen van een pakket vraagt Verkeersschool Noordzee de betaling van het pakket vooruit aan de Verkeersschool te voldoen.

- Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, wordt het pakket minus de genoten lessen (waarin het aantal gevolgde lessen tegen los lestarief wordt berekend; zie ook punt 8b) en administratiekosten terug betaald.

12. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald, is de gefactureerde zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim, over het hele factuurbedrag 2% rente per maand verschuldigd. 

13. De betaling van losse rijlessen dient contant en per les, tijdens de desbetreffende les, aan de instructeur te worden voldaan.

14. Indien de cursist in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Verkeersschool Noordzee de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Verkeersschool Noordzee is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te  erhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.

15. Verkeersschool Noordzee is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval et recht om de opleiding te annuleren binnen twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

16. Op de examendag dient de cursist aan alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Algemeen

17. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

18. De cursist dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en alle voor de betreffende opleiding wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.

19. Kan een examen niet plaatsvinden omdat de cursist niet de nodige papieren bij zich heeft (theoriecertificaat; legitimatiebewijs, etc.) zal er geen restitutie plaats vinden van reeds betaalde examengelden.

20. Verkeersschool Noordzee volgt m.b.t. de examenaanvraag de regels van het CBR.

21. Indien een cursist zich voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige examengeld worden berekend.

22. De cursist dient te allen tijde aanwijzingen en opdrachten van de instructeur of docent direct zo goed mogelijk op te volgen. De instructeur of docent zal het nalaten de cursist tot illegale, nadelige of gevaarlijke handelingen aan te zetten.

23. Tijdens rijlessen kunnen er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, deze opnames kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, en in geval van ongevallen als bewijslast.

24. Verkeersschool Noordzee kan een foto van de cursist maken, om deze te gebruiken in felicitaties in verschillende media. Aansprakelijkheden

25. Indien een examen niet door kan gaan door omstandigheden vanuit Verkeersschool Noordzee, zal een vervangend examen op kosten van Verkeersschool Noordzee worden ingepland.

26. Indien de cursist tijdens de opleiding niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan, zullen daaruit voortvloeiende bekeuringen, schades en aansprakelijkheden op de cursist worden verhaald.

27. Indien de cursist al in bezit is van de rijbevoegdheid, is de cursist in juridische zin de bestuurder van het voertuig. In dat geval ziet Verkeersschool Noordzee af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding.

28. Indien bij diefstal van een voertuig van Verkeersschool Noordzee komt vast te staan dat het voertuig door de laatste gebruiker niet goed op slot is gezet of is afgesloten, is deze laatste gebruiker verantwoordelijk voor de ontstane schade.

29. Indien u als motorcursist of brommercursist een helm van de Verkeersschool laat vallen, wordt de helm in rekening gebracht.

30. Daar er bij motorrijles en brommerrijles in juridische zin niet onder toezicht wordt gereden, is de cursist zelf aansprakelijk voor al hetgeen de cursist tijdens de lessen doet.

31. Bij motorrijlessen en brommerrijlessen is goede stevige kleding in het belang van de cursist.

32. Verkeersschool Noordzee zorgt voor kleding, handschoenen en helmen met een E-kenmerk tijdens motorrijlessen en brommerrijlessen, voor stevige schoenen zal de cursist zelf zorg moeten dragen.

Wijziging van Algemene Voorwaarden

33. Verkeersschool Noordzee heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

34. De cursist heeft het recht de wijziging van de Algemene Voorwaarden niet te aanvaarden en de overeenkomst op te zeggen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving.

35. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Slotbepaling

36. Op alle geschillen tussen de cursist en Verkeersschool Noordzee is het Nederlandse recht van toepassing.