015 - 2123938 info@nzdelft.nl

Privacyverklaring

WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG


Verkeersschool Noordzee


Adriaan Pauwstraat 54

2613 DB Delft

T: 015 – 2123938

E: info@nzdelft.nl

Openingstijden

Ma: 10:00 – 16:00 uur

​Di t/m vrij: 10:00 – 16:00 uur

Za: 10:00 – 13:00 uur

Privacyverklaring Verkeersschool Noordzee

Via de website www.nzdelft.nl van Verkeersschool Noordzee worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Daarnaast proberen we de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doelen.
Ook vragen wij jou eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren jouw recht om jouw inzage te geven in jouw persoonsgegevens, ze te corrigeren of te (laten) verwijderen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we precies verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze verklaring goed door te lezen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website, rijlesplanner en onze app kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen deze doordat je een online inschrijfformulier ingevuld hebt.

Het gaat hierbij om:

 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Vorderingen op de Instructie vorderingen kaart
 • Eventuele dieetwensen (voortgezette rijopleidingen of dagopleidingen)
 • Merk, type en kenteken voertuig (bij opleidingen met eigen voertuig)

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden om lessen in te boeken in de agenda
 • Rijles planning
 • Bijhouden van de voortgang van de rijlessen
 • De financiële administratie
 • Om contact met jou op te kunnen nemen om rijlessen te plannen, informeren over producten en diensten welke aansluiten bij jouw rijopleiding.
 • Je te feliciteren met je verjaardag of het behalen van je examen of je rijbewijs
 • Je te herinneren aan afspraken met de rijschool
 • Zorgen voor een goede dienstverlening

Verkeersschool Noordzee verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens die jij verstrekt hebt bij het invullen van het aanmeldingsformulier en/of bij het aangaan van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiële gegevens en wij contact met je op kunnen nemen om:

 • Te informeren naar de ervaring tijdens de opleiding.
 • Te informeren naar interesse in verdere opleidingen.
 • Een email te sturen bij verjaardagen
 • Informatieve emails
 • Briefpost

Verstrekking aan derden

Verkeersschool Noordzee zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail een nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie via email wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben om e-mails van ons te ontvangen. Ook kun je zelf aan ons doorgeven als je geen e-mail meer van ons wil ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Verkeersschool Noordzee hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Beveiligd met een wachtwoord
 • Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden waarmee Verkeersschool Noordzee een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
 • Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register
 • Bij een data lek zullen wij jou hierover ten spoedigste informeren

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons je persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze altijd zelf wijzigen in je account. Je kunt inloggen op https://rijlesplanner.nl/. Ook kun je contact met ons opnemen als je inzage wil in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en voor het verwijderen of corrigeren van deze gegevens.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met ons via info@nzdelft.nl. Wanneer je contact met ons opneemt krijg je binnen een week reactie.

Uw gegevens worden verzameld door Verkeersschool Noordzee en een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentificator zoals een naam en geboortedatum.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018.